Norsk Sportsfiske

2494484-en-fiskare

Velkommen til fiske-feber.com!

Dette er en side som for deg som er interessert i sportsfiske i Norge. På denne siden kommer du til å kunne finne informasjon om populære fiskesteder og -plasser, informasjon og trender innen de ulike formene av sportsfiske, og generelt sett nyheter og relevant stoff for norske sportsfiskere i både ferskvann og saltvann.

Det å fiske er nok noe vi mennesker har gjort så lenge vi har hatt tilgang på vann med fisk i, men akkurat når man begynte å fiske for gledens skyld kan vi vanskelig fastslå. Det som derimot er helt sikkert er at det har blitt fisket i Norge så lenge det har vært mennesker her, og det er vel få som er i tvil om hvor viktig fiske er for Norge. Både økonomisk og kulturelt har fisk og fisking preget norske samfunn i århundrer, så at folk ville fortsette å fiske selv om de strengt tatt ikke behøvde å fange middagen selv lenger er ikke så unaturlig.

Her på fiske-feber.com ønsker vi å bidra til denne stolte tradisjonen, og fokuset er som nevnt på sportsfiske som foregår her i dette vakre landet vårt. Det finnes mange ulike former for sportsfiske, men det de alle har til felles er at fiskingen gjøres i rekreasjons- eller fornøyelsesøyemed. Om man bruker håndsnøre, stang, håv eller atter andre metoder er selvfølgelig opp til den enkelte.

2359773-fiskaren

Vi er overbevist om at sportsfiske ikke bare er en sunn hobby, men også er viktig for å videreformidle en viktig del av kulturarven vår. De senere års fokus på bærekraftig fiske, da særlig fang og slipp-prinsippet, har også gjort sportsfiske til en positiv ting for mange elver og vassdrag i landet vårt.

Så takk for at du er interessert i noe som ikke bare er gøy, men også viktig – og velkommen til fiske-feber.com!