Fiskeoppdrett

På lik linje med vanlige kveg og svin, har fisker blitt oppdrett i kontrollerte omgivelser over flere årtusener. Mennesker forstod veldig raskt at fisk kun behøver sirkulering av vann og perfekt temperatur for å stortrives i lukkede omgivelser. Der kuer, sau og svin må luftes, vaskes, fores og være under overvåkning, kan fisk ta vare på seg selv og vokse veldig raskt.

Fiskeoppdrett har derfor vært en sentral del av menneskehetens oppblomstring, selv om det tok lang tid før kunnskapen nådde Nord-Europa og Skandinavia spesielt. Her i Norge har vi nemlig alltid hatt napp i sjøen, derfor var det ikke særlig stor nødvendighet for å oppdrette fisken. Dermed kom ikke det første klekkeriet på banen før mot slutten av 1800-tallet.

Nå om dagen er det en viktig industri, også i Norge – over en halv million tonn fisk blir eksportert hvert år. Norsk laks er selvfølgelig den største eksportvaren. Hele Europa er nærmest besatt av den gode laksen som oppdrettes i norske farvann, mens Japan transporterer både laks og ørret fra Norge til sine trakter der fisken selges for gigantiske summer.

Fiskeoppdrett foregår som regel i såkalte merder, runde rammeverk på havet – har man vært ute i båt langs vestkysten av Norge, har man sikkert sett disse ringene. Deretter fraktes fisken med brønnbåt til slakterier landet rundt for så å renses og sendes til matbutikker og restauranter.

This entry was posted on at and is filed under Fiske. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.